Το SmileyBin είναι μια πρωτοποριακή καινοτόμος ιδέα από τους μαθητές της Τρίτης τάξης του Γυμνασίου στα Αλώνια Πιερίας που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα καθώς και το βραβείο Πανευρωπαϊκής Αλλαγής Ζωής (pan European Life Change) στην πόλη Lucerne της Ελβετίας το 2016 κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Junior Achievement.