Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (artificial Intelligence);

Ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση συστημάτων, τα οποία μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ευφυΐας. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι η μάθηση, η προσαρμοστικότητα, η εξαγωγή συμπερασμάτων κι η επίλυση προβλημάτων. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αποκτά όλο και περισσότερη ισχύ και πλέον αποτελεί αναγκαίο εργαλείο στη φαρέτρα τόσο των μεγάλων εταιριών όσο και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Τι προσφέρουμε;

υπηρεσίες text analytics


face recognition


λύσεις machine learning σε μια ποικιλία διαφορετικών τομέων


images

Text Analytics

Η ανάλυση κειμένου χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μεγάλων όγκων μη δομημένου κειμένου ή κειμένου που δεν έχει προκαθορισμένη μορφή, για να αντλήσει πληροφορίες και μοτίβα. Δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, ερευνητές και μέσα ενημέρωσης να εκμεταλλευτούν το τεράστιο περιεχόμενο που έχουν στη διάθεσή τους για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Περιπτωσεις Χρησης
images

Face Recognition

Ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο σήμερα από κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς είναι σε θέση να ταιριάξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο από μια ψηφιακή εικόνα ή ένα πλαίσιο βίντεο με μια βάση δεδομένων προσώπων, που συνήθως χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών μέσω επαλήθευσης ταυτότητας υπηρεσίες, λειτουργεί με τον εντοπισμό και τη μέτρηση των χαρακτηριστικών του προσώπου από μια δεδομένη εικόνα.

Περιπτωσεις Χρησης
images

Machine Learning

Η μηχανική μάθηση διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Τέτοιοι αλγόριθμοι λειτουργούν κατασκευάζοντας μοντέλα από πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενες στα δεδομένα ή να εξάγουν αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα.

Περιπτωσεις Χρησης