Όροι και Προϋποθέσεις

Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει τους Όρους Χρήσης («Συμφωνία») του ιστότοπου μας www.softbiz.gr («Ιστότοπος»). Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με κοινοποίηση των τροποποιηθέντων όρων στην ιστοσελίδα μας. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα δημοσίευσης ή μη δημοσίευσης ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα του Ιστότοπού μας, όσον αφορά τις τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης. Η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη στη σελίδα www.softbiz.gr, καθώς και παντός είδους όρων, κανόνων και αρχών που αναφέρονται συνολικά στον Ιστότοπό μας ως «Νόμιμοι όροι». Συμφωνείτε σε κάθε δέσμευση με βάση τους Νόμιμους όρους, κάθε φορά που εισέρχεστε στον Ιστότοπό μας. Εάν δεν επιθυμείτε δέσμευση, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε ή εισέρχεστε στον Ιστότοπό μας.


Περιορισμένη Άδεια

Η www.softbiz.gr σας παρέχει μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπού μας, ώστε να περιηγείστε στο εκπαιδευτικό υλικό, τα νέα και τους υπολογιστές της, ή να μεταφέρεστε σε άλλες θυγατρικές ιστοσελίδες, όπως η SoftBiz.gr ή η European-forums.eu, και να εγγράφεστε μέσω μίας φόρμας εγγραφής στα newsletter και τις εκδηλώσεις τους. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής επισήμανσης, όλα τα στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμούς τα λογότυπα, οι εμπορικές ονομασίες, οι εικόνες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα γραπτά και άλλα στοιχεία που αποτελούν μέρος του Ιστότοπού μας, είναι πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, εμπορική παρουσίαση και/ή άλλο είδος πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία βρίσκονται υπό την γραπτή ή μη ιδιοκτησία της SoftBiz.gr, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την αδειοδότησή τους. Κανένα στοιχείο του Ιστότοπού μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει τελεσίδικα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παντός είδους άδεια ή δικαίωμα χρήσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας που εμφανίζεται ή χρησιμοποιείται από τον Ιστότοπό μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων και λογοτύπων της SoftBiz.gr, στα οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία διαφήμισης ή δημόσιας διανομής που φιλοξενούνται στον Ιστότοπό μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την SoftBiz.gr. Η SoftBiz.gr απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε λογοτύπου της ιδίας ή άλλης θυγατρικής ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί μέρος συνδέσμου από ή προς τον Ιστότοπό μας, εκτός και αν η SoftBiz.gr εγκρίνει προηγουμένως και εγγράφως τέτοιο σύνδεσμο. Η νόμιμη χρήση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της SoftBiz.gr απαιτεί την ανάλογη επιβεβαίωση. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή όνομα εταιρείας που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπό μας, δύναται να αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.


Σύνδεσμοι σε Ιστότοπους Τρίτων

Ο Ιστότοπός μας δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία ή λειτουργούν από τρίτα μέρα, εκτός της SoftBiz.gr. Τέτοιο σύνδεσμοι παρέχονται μόνο ως αναφορές. Η SoftBiz.gr δεν επιβλέπει ή ελέγχει τους εξωτερικούς Ιστοτόπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι της SoftBiz.gr σε εξωτερικούς Ιστοτόπους δεν υπονοούν επιδοκιμασία του υλικού στον Ιστότοπό μας ή χορηγία (εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά), συνεργασία ή σύνδεση με τον ιδιοκτήτη, λειτουργό ή χορηγό του Ιστοτόπου. Η παρουσία συνδέσμων στην SoftBiz.gr δεν συνεπάγεται άδεια χρήσης από την ίδια του εμπορικού ονόματος, εμπορικού σήματος, λογοτύπου, νομικής ή επίσημης σφραγίδας, ή οποιοδήποτε σύμβολο που αποτελεί προϊόν Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνοντα στον συνδεδεμένο Ιστότοπο.


Αποποίηση Ευθυνών Περιεχομένου

Ο χρόνος δημοσίευσης στον Ιστότοπό μας βρίσκεται υπό την διακριτική ευχέρεια της SoftBiz.gr. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπό μας έχουν αναβαθμιστεί ή περιλαμβάνουν σύγχρονες πληροφορίες. To SoftBiz.gr δεν αναθεωρεί παλαιότερες δημοσιεύσεις ώστε να διασφαλίσει την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε τέτοιες δημοσιεύσεις είναι πιθανό να έχουν αντικατασταθεί. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΓΓΟΝΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ, ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.


Μη Εγγυήσεις/Αποποίηση Ευθύνης/Αποζημίωση

O ιστότοπος της SoftBiz.gr λειτουργεί σε μια δεδομένη βάση, χωρίς οποιουδήποτε είδους αντιπροσώπευση η εγγύηση. Στο βαθμο που επιτρέπεται βάσει νόμου, η SoftBiz.gr παραιτείται ρητά κάθε εγγύησης και συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγώμενων εγγυήσεων και συνθηκών εμπορευσιμότητας που εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό, τίτλων και μη παραβιάσεων για τον ιστότοπό μας, καθώς και οποιουδήποτε συμβολαίου και υπηρεσίας που αγοράζετε μέσω αυτού. Η SoftBiz.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη η παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, για συμβόλαια ή υπηρεσίες που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου μας και που σχετίζονται με τη δραστηριότητα σας η μη σε σχέση με τον ιστότοπό μας, η για οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή ή τα δεδομένα σας, η οποιαδήποτε άλλη ζημιά που μπορει να σχετίζεται με τον ιστότοπο μας. Οι κίνδυνοι από τη χρήση του ιστοτόπου, των συμβολαίων η των υπηρεσιών μας αποτελούν δική σας ευθύνη. Η SoftBiz.gr ή άλλες εταιρείες δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αξιόποινη, συμπτωματική, ειδική ή αποτοκή ζημία που προκύπτει η συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστοτόπου μας, για τα συμβόλαια και τις υπηρεσίες που αγοράζονται από τον ιστότοπο μας, για την καθυστέρηση η την ευθύνη χρήσης του ιστοτόπου μας ή που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον ιστότοπο μας, για τα συμβόλαια και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες, είτε βρίσκονται υπό την αυστηρή και αξιόποινη ευθύνη μέσω συμβολαίου είτε όχι, ακόμα και έπειτα από προειδοποίηση για τέτοιου είδους ζημία. Η SoftBiz.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αγωγή αποζημίωσης που ξεπερνά το ποσό που καταβάλατε στην SoftBiz.gr για τη συναλλαγή που οδήγησε στην αγωγή αποζημίωσης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των συμπτωματικών η συνακόλουθων ζημιών. Σε αυτη την περίπτωση η ανωτέρω εξαίρεση ενδέχεται να μην εφαρμόζεται στην περίπτωση σας. Χωρίς περιορισμό στα προεκτεθέντα, η SoftBiz.gr δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, βάσιμες, χρήσιμες, ενημερωμένες ή σύγχρονες, ή ότι ο ιστότοπος μας θα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή λάθη.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπού μας δημοσιεύθηκε στις 25/4/2018. Αντιπροσωπεύει τους όρους προστασίας απορρήτου του Ιστότοπού μας, οι οποίοι βρίσκονται στην www.softbiz.gr. Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ερμηνεύονται με την έννοια που ορίζεται στους Όρους Χρήσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη σελίδα http://softbiz.gr.


Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Η SoftBiz.gr ακολουθεί όλες τις νόμιμες απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ιστότοπό μας αποτελεί νόμιμη δήλωση, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς, τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να περιορίσετε το βαθμό στον οποίο μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους όρους με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν έννοιες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα, Ορισμοί.


Ορισμοί

«Μη Προσωπικές Πληροφορίες» είναι οι πληροφορίες που δεν αποτελούν στοιχείο ταυτοποίησης προς εσάς, και τις οποίες συλλέγουμε αυτόματα όταν εισέρχεστε στον Ιστότοπό μας μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες, τις οποίες εσείς μοιράζεστε με τρίτα μέρη.
«Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου» είναι οι μη δημόσιες πληροφορίες που αποτελούν στοιχείο ταυτοποίησης προς εσάς και συλλέγονται από εμάς ώστε να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Οι Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομά σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και λοιπές πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε ή τις οποίες εμείς συλλέγουμε για εσάς


Οι Πληροφορίες Που Συλλέγουμε

Σε γενικές γραμμές, έχετε τον έλεγχο της ποσότητας και του είδους των πληροφοριών που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Ως επισκέπτης, μπορείτε να περιηγηθείτε ώστε να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες για τον Ιστότοπό μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε οποιουδήποτε είδους Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου ως Επισκέπτες.


Συλλογή Δεδομένων Από Υπολογιστή

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες υπολογιστή, μέσω της διάδρασης με το κινητό σας τηλέφωνο ή τη διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης που χρησιμοποιείτε με τον Ιστότοπό μας. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται τυπικά Μη Προσωπικές Πληροφορίες. Συλλέγουμε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:


Cookies

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί «Cookies» ώστε να ταυτοποιεί τους τομείς του Ιστότοπού μας που έχετε επισκεφθεί. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη φορητή σας συσκευή από την διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε Cookies ώστε να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο που βλέπετε στον Ιστότοπό μας. Οι περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης δίνουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης της χρήσης Cookies. Ωστόσο, σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα Cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα λειτουργικής ή σωστής πρόσβασης, ή να μην μπορείτε να εισέλθετε καθόλου στον Ιστότοπό μας. Δεν χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου στα Cookies.


Εργαλεία Παρακολούθησης Από Τρίτα Μέρη

Χρησιμοποιούμε επίσης εργαλεία αναγνώρισης από τρίτα μέρη, ώστε να βελτιώσουμε την επίδοση και τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπού μας. Αυτά τα εργαλεία από τρίτα μέρη είναι σχεδιασμένα ώστε να συλλέγουν αποκλειστικά Μη Προσωπικές Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Ωστόσο, αποδέχεστε ότι τέτοια εργαλεία έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται από μέρη που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας. Υπό αυτό το πλαίσιο, δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τέτοια τρίτα μέρη ή για τον τρόπο με τον οποίο τέτοια τρίτα μέρη χρησιμοποιούν και προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Remarketing μέσω της Google Analytics, ώστε να διαφημίσουμε σελίδες τρίτων σε εσάς, μετά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας. Εμείς και οι πωλητές από τρίτα μέρη, όπως η Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτων μερών, (όπως τα cookies της Google Analytics) και cookies τρίτων μερών (όπως τα cookies τηςDoubleClick), ώστε να ενημερώσουμε, να βελτιστοποίησουμε και να χρησιμοποιήσουμε διαφημίσεις με βάση προηγούμενες επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας.

Μπορείτε να αποχωρήσετε από την Google Analytics για την Εμφάνιση Διαφημίσεων, και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Google Display Network μέσω των Ρυθμίσεων Διαφημίσεων στη σελίδα Google Ads Settings. Η Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση της επέκτασης Google Analytics Opt-out Browser Add-on στην διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Η επέκταση Google Analytics Opt-out Browser Add-on παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εμποδίσουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από την Google Analytics.


Αυτόματες Πληροφορίες

Ο Ιστότοπός μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες από την διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον ιστότοπο από τον οποίο εισήλθατε στον Ιστότοπό μας, σε περίπτωση που υπάρχει, καθώς και το όνομα του ιστοτόπου στον οποίο εισήλθατε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή τον διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιήσατε για την πρόσβασή σας στο Διαδίκτυο, το όνομα του διαδικτυακού πάροχου ιστοτόπου, το είδος της φορητής συσκευής, και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές ώστε να αναλύσουμε τις τάσεις των Χρηστών μας, με στόχο τη βελτίωση του Ιστότοπού μας.


Πώς Χρησιμοποιούμε Τις Πληροφορίες Σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε με τον ακόλουθο τρόπο:
Προσαρμόζοντας τον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου που μας παρέχετε μαζί με οποιαδήποτε πληροφορία υπολογιστή που λαμβάνουμε, ώστε να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπό μας με βάση τις προτιμήσεις σας.


Εγγραφή

Όταν εγγράφεστε στο φόρουμ της σελίδας SoftBiz.gr, συλλέγουμε πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, το επάγγελμα κλπ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται με ασφάλεια για ένα καθορισμένο διάστημα 5 ετών. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται αποκλειστικά με σκοπό να επαληθεύουμε εύκολα την εγγραφή σας και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας με βάση τις λύσεις της ιστοσελίδας μας, και να επικοινωνούμε μαζί σας για διοικητικούς σκοπούς.

Η Ανταλλαγή Πληροφοριών με τις Θυγατρικές Εταιρείες και Άλλα Τρίτα Μέρη δε συνεπάγεται την πώληση, ενοικίαση ή παροχή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των Πληροφοριών που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου σε Τρίτα Μέρη για διαφημιστικούς σκοπούς. Ενδέχεται να παρέχουμε τις Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου σε θυγατρικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όσον αφορά τον Ιστότοπό μας (π.χ. Εκδηλώσεις, φόρουμ, συνέδρια κλπ). Τέτοιες θυγατρικές εταιρείες (European-forums.euκαι SoftBiz.gr) πρόκειται να λαμβάνουν αποκλειστικά πληροφορίες απαραίτητες για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, και θα διέπονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, οι οποίες περιορίζουν τη χρήση τέτοιων πληροφοριών.

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να διαγράψετε μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο που σας αφορά από τον Ιστότοπό μας, και για το οποίο δεν υπάρχει επιλογή να διαγράψετε οι ίδιοι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@softbiz.gr, ή διαβάστε τις λεπτομέρειες που αναγράφονται στη σελίδα επικοινωνίας του Ιστότοπού μας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί από τις προσβάσιμες περιοχές των θυγατρικών μας ιστοσελίδων σε εύλογο χρονικό διάστημα.


Συλλογή Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε Μη Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση του Ιστότοπού μας από εσάς, και να συλλέγουμε τέτοια δεδομένα για εσωτερικές αναλύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, καθώς και για χρήση και μεταπώληση σε τρίτα μέρη. Τέτοιες συλλογές δεδομένων δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου.


Νομικά Απαιτούμενες Δημοσιεύσεις Πληροφοριών

Ενδέχεται να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε Πληροφορίες που Επιτρέπουν την Αναγνώριση Προσώπου, σε περίπτωση που τέτοια αποκάλυψη είναι α) απαιτούμενη λόγω κλήτευσης, νόμου ή άλλης νόμιμης διαδικασίας, β) απαραίτητη για την ενίσχυση των αρχών ή των κυβερνητικών υπηρεσιών, γ) απαραίτητη για την έρευνα παραβιάσεων των Νομικών Όρων ή για την ενίσχυση των Νομικών όρων, δ) απαραίτητη για την προστασία μας από νομικές ενέργειες ή αξιώσεις από τρίτα μέρη, μεταξύ των οποίων εσάς τους ίδιους και/ή άλλα μέλη, και/ή ε) απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, της προσωπικής/πραγματικής ιδιοκτησίας, ή την προσωπική ασφάλεια της .gr, των Χρηστών μας, των υπαλλήλων μας και των θυγατρικών μας εταιρειών.


Λειτουργία Do Not Track ("DNT")

Δεν υποστηρίζουμε την λειτουργία Do Not Track ("DNT") (Λειτουργία Μη Ανίχνευσης). Η λειτουργία Do Not Track αποτελεί προτίμηση την οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζητήσεων που χρησιμοποιείτε, ώστε να ενημερώνετε τους ιστοτόπους ότι δεν επιθυμείτε να είναι ανιχνεύσιμα τα ηλεκτρονικά σας ίχνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Do Not Track μέσω της σελίδας Προτιμήσεις ή από τις Ρυθμίσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζητήσεων που χρησιμοποιείτε.


Σύνδεσμοι σε άλλους Ιστότοπους

Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό μας. Τέτοιοι Ιστότοποι ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν έχουμε κανενός είδους έλεγχο ή ευθύνη για τους Ιστοτόπους που εμφανίζονται ως σύνδεσμοι στον Ιστότοπό μας, και παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους αποκλειστικά για την ευκολία και πληροφόρηση των επισκεπτών μας. Η ευθύνη για την πρόσβαση σε Ιστότοπους που εμφανίζονται ως σύνδεσμοι στον Ιστότοπό μας είναι δική σας. Τέτοιοι Ιστότοποι δεν αποτελούν μέρος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που υπάρχει, αυτών των ξεχωριστών ιστότοπων, ώστε να διευκρινίζετε τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι αυτών των τρίτων ιστότοπων θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Επιπροσθέτως, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους στους Ιστότοπους των θυγατρικών μας εταιρειών. Οι Ιστότοποι των θυγατρικών μας εταιρειών δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και θα πρέπει να συμβουλεύεστε την καθεμία Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να διευκρινίζετε τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι τέτοιων ιστότοπων θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες.


Προστασία Δεδομένων Των Ηλεκτρονικών Μας Μηνυμάτων

Εμείς και οι θυγατρικές μας εταιρείες συμμορφωνόμαστε εξ ολοκλήρου με τους εθνικούς νόμους όσον αφορά τα SPAM. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποκλείσετε τη λήψη επιπλέον ηλεκτρονικών μηνυμάτων από εμάς και/ή από τις θυγατρικές μας εταιρείες. Συμφωνούμε ότι δε θα προχωρήσουμε στην πώληση, ενοικίαση ή εμπορική χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης σε οποιοδήποτε μη θυγατρικό μέρος χωρίς την έγκρισή σας.


Αναβαθμίσεις Στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να αναθεωρείτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων, ενδέχεται να σας ενημερώσουμε μέσω του Ιστότοπού μας, μέσω μίας δημοσίευσης σε blog, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ορίσουμε. Η μέθοδος που θα επιλέξουμε υπόκειται στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Θα τροποποιήσουμε επίσης την ημερομηνία «Τελευταίας Τροποποίησης» κατά την έναρξη εφαρμογής αυτή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήσουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθενται σε λειτουργία κατά την Τελευταία Ενημέρωση, και αντικαθιστούν την προηγούμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Τα Δικαιώματά Σας

Σεβόμαστε τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να μας παρέχετε μέσα από τη χρήση των υπηρεσιών μας. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο έχουμε κρατήσει, ή να ζητήσετε τη διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας έχουμε αποκτήσει από μία ενσωματωμένη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@softbiz.gr. Έπειτα από το αίτημά σας, θα διαγράψουμε ή θα μπλοκάρουμε από τη βάση δεδομένων μας οποιαδήποτε αναφορά στο άτομό σας.

Μπορείτε να αναβαθμίσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@softbiz.gr.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ζητήσετε θα είναι διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων των ενεργών χρηστών άμεσα ή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε για αντίγραφα ασφαλείας, αρχειοθέτηση, πρόληψη από απάτη και κατάχρηση, ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων, ή οπουδήποτε αλλού θεωρούμε εύλογα ότι ενδέχεται να έχουμε τη νομική υποχρέωση να το κάνουμε.


Εγγραφείτε σε μια εκδήλωση για να πραγματοποιήσετε πληρωμή.